Witloofkelder

Het verhaal van Seniorenresidentie Meulenberg en de witloofkelder

Er was eens …

Château Molenberg van Mme la Douairière de la Kethulle de Ryhove aan de huidige Oude Zandstraat.  De Beverenaar sprak van ’t Zwart Hekken.

In de jaren vijftig maakte het plaats voor appartementen van de huisvestingsmaatschappij.  

Naast het kasteel woonden Werner de la Kethulle de Ryhove (1851-1930) en Charlotte Schoutheete de Tervarent (1862-1938).   

In 1938 kocht dr. Gerard De Paep het domein met een park van 1 ha. Het gezin telde toen drie kinderen: Guido (1928-2004), Raf (1930-2021) en Lieve (1931-2014). In 1941 werd Ingrid geboren.

In mei 1940 kreeg het gebouw te maken met artillerievuur. Het gezin en de buren zochten beschutting in de witloofkelder.  

Gerard De Paep overleed in 1985 en zijn echtgenote Adrienne Van Goethem een jaar later.  Het pand stond een hele poos leeg. De witloofkelder, die door de familie nooit werd gebruikt om witloof te telen, verdween onder bladeren en bramen.

Van Seniorenresidentie Molenberg naar Seniorenresidentie Meulenberg Beveren

Volgens de wens van de dokter kwam er op het domein een sociaal project. In 2002 opende Seniorenresidentie Molenberg met 67 serviceflats.  

Op 1 december 2019 nam een nieuw opgerichte vzw van eigenaars de exploitatie in handen. Het personeel stapte mee over en mevr. Kris Van Doninck werd de nieuwe directeur van Seniorenresidentie Meulenberg Beveren.  

De bosgroep van ‘de Meulenberg’…

Eind oktober 2022 zagen de residenten voor het eerst de bosgroep op het domein verschijnen, gewapend met spades, snoeischaren en kruiwagens.
Deze vrijwilligers willen het donkere en verwilderde bos opschonen en teruggeven aan de bewoners. 

Sneeuwklokjes nemen de vrijgekomen ruimte in.  

                                                                                                          

… en de ontdekking van de witloofkelder

Woensdag 8 februari stond het verwijderen van bramen op het programma. Met spades gingen (lange) Luc, de andere Luc en Johan de strijd aan. Tot ze plots op iets hards stootten. Wat kon daaronder zitten? Gerda dacht dat het misschien de witloofkelder was. Raf De Paep had haar daarover verteld bij de voorbereiding van de fototentoonstelling. Voorzichtig maakten ze zoveel mogelijk vrij tot er een luik tevoorschijn kwam met daaronder…de witloofkelder.  

De eerste witloofkelders dateren van de 19de eeuw en waren vooral terug te vinden op adellijke domeinen. Naar verluidt zou er ook eentje zijn op het koninklijk domein in Laken. Tegenwoordig wordt er witloof gekweekt in de kelder van de Antwerpse Sint-Amanduskerk.
De witloofkelder van Meulenberg is 150 cm hoog, 210 cm breed en 270 cm diep. Het bed waarop het witloof werd geteeld is 175 cm diep.

Mevr. Van Doninck was in de wolken met de ontdekking.

De heemkundige kring en Erfgoed Waasland werden op de hoogte gebracht, net als burgemeester Van de Vijver die enthousiast op het nieuws reageerde.

… en de pers

Een week na de ontdekking publiceerde Kristof Pieters op de website van Het Laatste Nieuws een artikel. Zijn collega Dieter Verschooren kwam een kijkje nemen en plaatste zijn artikel die avond op de website van het Nieuwsblad/GvA. De volgende ochtend was de witloofkelder groot nieuws in de regionale pagina’s van de papieren kranten, zelfs in De Standaard. 

Donderdag 16 februari was de witloofkelder goed voor een regionale nieuwsflash van VRT NWS en een interview met Gerda op Radio 2 (Oost-Vlaanderen). Ook Radio Beverland had het over de vondst. ’s Avonds was het een item in de humoristische quiz ‘De dag van vandaag’ met Bart Cannaerts op Eén.

Heel Vlaanderen weet nu dat er in het park van Seniorenresidentie Meulenberg in Beveren een witloofkelder ligt. Een dag later kwamen de eerste nieuwsgierigen al een kijkje nemen.

Op zondag 19 maart opende Seniorenresidentie Meulenberg tijdens de Dag van de Zorg de deuren. Bewoners en bezoekers kregen de gelegenheid om op een veilige manier de witloofkelder te bekijken.